Τετάρτη 29 Απριλίου 2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2008 και ώρα 7 μ.μ. συνεδριάζει, στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υμηττού με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Επικύρωση πρακτικών.
Β. Ανακοινώσεις.
Γ. θέματα.
1. Συζήτηση για το αίτημα των κατοίκων για το πρόβλημα πληρωμής της ανακατασκευής των πεζοδρομίων του Δήμου.
2. Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Υμηττού.
3. Ψήφιση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Υμηττού.
4. Συζήτηση γνωμοδότησης Επιτροπής για την χωρητικότητα των κάδων μεταφοράς μπαζών της LOBBE TZILALIS ABEE.
5. Έγκριση προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Υμηττού και χρηματοδότησή της από το Δήμο.
6. Έγκριση αποζημίωσης Αντιπροέδρου Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Υμηττού.
7. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για πραγματοποίηση διαχειριστικού ελέγχου στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Υμηττού για το έτος 2009.
8. Συνέχιση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από 1-5-2009 έως 30-10-2009.
9. Συμμετοχή του Δήμου στο θεσμό Κοινωφελούς Εργασίας.
10. Αποζημίωση κατοίκου για φθορά του ΙΧ ΖΥΗ 4504 οχήματός του από πτώση δένδρου στην οδό Μάκρης 5.
11. Αποζημίωση κατοίκου για φθορά του ΙΧ οχήματός της μάρκας Σουζούκι από πτώση δένδρου στην οδό Μάκρης 5.
12. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος.
13. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Νομικού Προσώπου Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου – Λυκείου Υμηττού.
14. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Νομικού Προσώπου Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημ. Σχ. Υμηττού - 2ου Δημ. Σχ. Υμηττού και 2ου Νηπιαγωγείου Υμηττού.
15. Ψήφιση πίστωσης για καταβολή Ετήσιας συνδρομής στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ.
16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Δήμου, οικον. Έτους 2009.
17. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Νομικού Προσώπου Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Υμηττού, οικον. Έτους 2009.
18. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Νομικού Προσώπου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Υμηττού , οικον. Έτους 2009.
19. Παράταση χρόνου αποπεράτωσης έργου «Ανακατασκευή και συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος»
20. Υλοτομία ή μη ενός δένδρου βραχυχίτωνα στην οδό Δερβενακίων 53.
21. Υλοτομία δένδρου βραχυχίτωνα στην οδό Σινώπης 29.
22. Ψήφιση πίστωσης για ανανέωση συνδρομών σε περιοδικά.
23. Ψήφιση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών για κάλυψη επισκευαστικών αναγκών.

Διαβάστε περισσότερα!

Παρασκευή 3 Απριλίου 2009

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ!


Οι συναντήσεις κινήσεων πόλης και πρωτοβουλιών κατοίκων από περιοχές γύρω από τον Υμηττό συνεχίζονται. Κεντρικός στόχος είναι η υποστήριξη της προσπάθειας των κινήσεων για δημιουργία Ανοιχτών Επιτροπών και Συνελεύσεων Κατοίκων σε κάθε δήμο και η εξασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων για τον συντονισμό τους στον αγώνα ενάντια στους νέους αυτοκινητόδρομους και το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον Υμηττό.Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται
Ενημέρωση – Ανοιχτή Συνέλευση
κατοίκων νοτιο-ανατολικής Αθήνας και περιοχών του Υμηττού
με θέμα

τα σχέδια του Υ«ΠΕ»ΧΩΔΕ για τους νέους αυτοκινητόδρομους στον Υμηττό και την αλλαγή του Προεδρικού Διατάγματος προστασίας του Υμηττού
την Κυριακή 5 Απριλίου ώρα 7.00
στον Δημοτικό Κινηματογράφο Λουΐζα
(Νέας Ελβετίας 34 και Καισαρείας, Βύρωνας)
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος (συλλογικότητα, επιτροπή, κάτοικος) που θέλει να ενημερωθεί και να συμβάλλει σε διοργάνωση δραστηριοτήτων αποτροπής αυτών των σχεδίων και κεντρικής κινητοποίησης.
Απαιτούμε:
Κανένας νέος αυτοκινητόδρομος στον Υμηττό, υπόγειος ή υπέργειος με κόμβους και σήραγγες.
Καμία διαβούλευση με όσους σχεδιάζουν τη λεηλασία του Υμηττού
Καμία αυταπάτη για δυνατότητα «εναλλακτικών λύσεων» με νέους αυτοκινητόδρομους
Δημόσια, δωρεάν, γρήγορα και αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς και ολοκληρωμένα δίκτυα πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων
Απόσυρση τώρα του σχεδίου τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος «προστασίας»-λεηλασίας του Υμηττού
Απόλυτη προστασία του Υμηττού από τα όρια του σημερινού σχεδίου πόλης μέχρι την κορυφή του
Απομάκρυνση τώρα όλων των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που υπάρχουν στο βουνό και δεν σχετίζονται με το δασικό του χαρακτήρα (ΚΥΤ, κεραίες, χώροι μεταφόρτωσης απορριμμάτων, στρατόπεδα, λατομεία, βενζινάδικα) και άμεση αποκατάσταση του φυσικού τοπίου
Κάτω τα χέρια από τους ελεύθερους χώρους και το βουνό
Καμία επέκταση της πόλης – καμία περαιτέρω οικοδόμηση και εκμετάλλευση των ελεύθερων χώρων
Πυροπροστασία και αναδάσωση του βουνού
Μόνος ΔΡΟΜΟΣ ο ΑΓΩΝΑΣ στα χέρια των κατοίκων με συνελεύσεις και επιτροπές.


Διαβάστε περισσότερα!

ΦΑΓΙΟΥΜΔιαβάστε περισσότερα!