Δευτέρα 31 Αυγούστου 2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 6.30 μ.μ. συνεδριάζει, στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υμηττού με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Επικύρωση πρακτικών.
Β. Ανακοινώσεις
Γ. θέματα.

1. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Υμηττού (Δ.Κ.Ε.Δ.Υ.).
2. Γραπτή επερώτηση Δημοτικού Συμβούλου Βγόντζα Διονυσίου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Υμηττού.
3. Γραπτή επερώτηση Δημοτικού Συμβούλου Βγόντζα Διονυσίου για "Αυθαίρετη παραποίηση πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου"
4. Γραπτή επερώτηση Δημοτικού Συμβούλου Βγόντζα Διονυσίου για "Μίσθωση παλαιού λεωφορείου ΕΘΕΛ".
4. Σύσταση Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα Ποιότητας Ζωής
5. Σύσταση Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα!